KwUbUvj Byi wjwgUW
KgKZvi ZvwjKv
ক্র: নs চেয়ারম্যান/পরিচালক/ উপদেষ্টা/পরামর্শক/কর্মকর্তার নাম পদবি প্রধান কার্যালয়/ শাখা কার্যালয় দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখা/বিভাগ ছবি মোবাইল নম্বর ই-মেইল
1 gvnv` bwRij Bmjvg eevcbv cwiPvjK প্রধান কার্যালয় cavb wbevnx KgKZv
MDSir.jpg
01716288092 ceo@cilbd.com
2 gvnv` BKevj gRyg`vi wmwbqi GwwKDwUf
fvBm cwmWU
প্রধান কার্যালয় `vex
Iqbal Majumder.jpg
01713370160 claims@cilbd.com
3 AvZvDi ingvb Kvvbx mwPe প্রধান কার্যালয় evW G
kqvi/ ckvmb
Ataur Rahman.jpg
01713370149 cs@cilbd.com
4 Avyj gvjK B. wf. wc প্রধান কার্যালয় A_ I wnmve
MD Abdul Malek.jpg
01713370161 cfo@cilbd.com
5 `xcK Kzgvi `vm B. wf. wc প্রধান কার্যালয় c~b: exgv
Dipak Kumer Das.jpg
01713370155 dipak@cilbd.com
6 gvnv` Mdzi wgqv wf. wc প্রধান কার্যালয় msvcb
Muhammad Gofour Mia.jpg
01713370166 gofurmia@yahoo.com
7 gvZvnv&i nvmb wf. wc প্রধান কার্যালয় BbfgU
Md Motahar Hossain.jpg
01713370171 investment@cilbd.com
8 eLwZqvi nvq`vi wf. wc প্রধান কার্যালয় kvLv wbqb
Baktier Hayder.jpg
01713370180 baktier@cilbd.com
9 nvwmbyi ingvb Gm. G. wf. wc প্রধান কার্যালয় AvBwU
Md. Hasinur Rahman.jpg
01713370245 hasin@cilbd.com
10 kvnv`vr nvmb G. wf. wc প্রধান কার্যালয় AwWU
Md. Shahadat Hossain.jpg
01814748151 shahadut_149@gmail.com
11 wPibb evo Gm. wf. wc প্রধান কার্যালয় A_ I wnmve
Chitta Ranjan Barai.jpg
01712195422  
12 Avey ikZ gvt gvgyb wf. wc প্রধান কার্যালয় c~b: exgv
Abu Rusth Md Mamun.jpg
01713370184 mamun4ngn@gmail.com
13 gvngy`v Avvi wf. wc প্রধান কার্যালয় `vex
Mahmuda Akter.jpg
01973797979 mahmuda@cilbd.com
14 Kwei Dxb Avng` Gm. G. wf. wc প্রধান কার্যালয় A_ I wnmve
Kabir Uddin Ahmed.jpg
01713370165 Ahmed.Kabir1967@gmail.com
15 Lvb Gg`v`yj nK Gm. G. wf. wc প্রধান কার্যালয় A_ I wnmve
Khan Imdadul Hoque.jpg
01712527700 kihoque.bd@gmail.com
16 Avyi ingvb miKvi Gm. G. wf. wc প্রধান কার্যালয় kvLv wbqb
Md Abdur Rahman Sarker.jpg
01713370175 abdurrahman00567@gmail.com
17 iwdKzj Bmjvg gj G. wf. wc প্রধান কার্যালয় msvcb